چتر ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ

چتر: ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزشکاران در یک روز ورزش قدرتی و هوازی انجام ندهند

محققان ورزشی به این نتیجه‌ رسیدند که ورزش استقامتی و هوازی نباید در یک روز انجام شود و باید ورزشکاران حداقل ۲۴ ساعت فاصله بین ورزش استقامتی و هوازی در نظر بگیرن

ورزشکاران در یک روز ورزش قدرتی و هوازی انجام ندهند

ورزشکاران در یک روز ورزش قدرتی و هوازی انجام ندهند

عبارات مهم : همراه

محققان ورزشی به این نتیجه رسیدند که ورزش استقامتی و هوازی نباید در یک روز انجام شود و باید ورزشکاران حداقل ۲۴ ساعت فاصله بین ورزش استقامتی و هوازی در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از MNT، محققان دانشگاه جیمز کوک استرالیا دریافتند که بین ورزش هوازی و قدرتی باید ۲۴ ساعت فاصله وجود داشته باشد. البته این تصور که ترکیب ورزش های هوازی و استقامتی عالی ترین نتیجه را می دهد درست است ولی معمولا افراد این دو نوع ورزش را همراه با هم در یک جلسه انجا م می دهند. در صورتی که خستگی ناشی از وزنه زدن و ورزش های قدرتی جهت چند روز در بدن باقی می ماند و بر استقامت بدن تاثیر می گذارد. بنابراین بهتر است که بین ورزش هوازی و قدرتی ۲۴ ساعت فاصله وجود داشته باشد.

ورزشکاران در یک روز ورزش قدرتی و هوازی انجام ندهند

در تحقیقات انجام شده است افرادی که ورزش هوازی و ورزش استقامتی را همراه با هم انجام می دادند با افرادی که در روزهای متفاوت هر کدام از این ورزش ها را انجام می دادند با هم مقایسه شدند. محققان به این نتیجه رسیدند که هر ۴۰ تا ۶۰ دقیقه ورزش قدرتی تا چند روز باعث خستگی عضلات می شود و در صورتی که افراد بعد از این ورزش بدوند استقامت بدنی آنها به میزان زیادی کم کردن پیدا می کند. این مساله باعث زیاد کردن احتمال ضرب دیدگی می شود.

واژه های کلیدی: همراه | محققان | ورزشکاران | ورزش های هوازی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs