چتر ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ

چتر: ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درمجلس ششم تحصن کردیم و استعفا دادیم/ چه نتیجه ای داشت واقعا؟ , بهزاد نبوی

بهزاد نبوی در مصاحبه با روزنامه شرق در باره بی نتیجه بودن تندرویهای اصلاح طلبان گفت: من خودم جزء کسانی بودم که در آن حرکت (تحصن و استعفا در مجلس ششم) حضور داشتم

درمجلس ششم تحصن کردیم و استعفا دادیم/ چه نتیجه ای داشت واقعا؟ , بهزاد نبوی

بهزاد نبوی:درمجلس ششم تحصن کردیم و استعفا دادیم؛چه نتیجه ای داشت واقعا؟

عبارات مهم : استعفا

بهزاد نبوی در مصاحبه با روزنامه شرق در باره بی نتیجه بودن تندرویهای اصلاح طلبان گفت: من خودم جزء کسانی بودم که در آن حرکت (تحصن و استعفا در مجلس ششم) حضور داشتم. به جرئت می گویم آن حرکت هیچ نتیجه عینی و ملموسی نداشت؛ حتی همفکران ما که جهت مجلس هفتم کاندیدا شده است و ردصلاحیت هم نشدند، در انتخاباتی که اداره آن بر عهده دولت اصلاحات بود، رأی نیاوردند.

درمجلس ششم تحصن کردیم و استعفا دادیم/ چه نتیجه ای داشت واقعا؟ , بهزاد نبوی

نتيجه چه شد؟ ٣٠ کانديداي اصولگرا (از تهران) وارد مجلس هفتم شدند. اين نشان مي دهد مردم الزاما به تندترين حرف ها رأي نمي دهند. ما هرچه را زورمان مي رسيد براي جلوگيري از انتخاباتي که حق نامزدشدن را بسيار محدود كرده و بيش از هفت هزار نفر در آن ردصلاحيت شده است بودند، در مجلس ششم به کار بستيم. از طرفي، دوستان اصلاح طلبي كه ردصلاحيت نشده بودند، اكثرا نتوانستند رأي بياورند و اقليت کوچکي را در مجلس هفتم تشکيل دادند.

در انتخابات ٩٤، موج ردصلاحيت ها خيلي بيشتر از انتخابات مجلس هفتم بود؛ به طوري که شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان مجبور شد از طريق يک آگهي اينترنتي از اصلاح طلباني که صلاحيتشان در پایتخت کشور عزیزمان ایران تأييد شده است بود، بخواهد براي نامزدي و حضور در فهرست، خود را معرفي کنند. حدودا ٢٠٠ نفر فرم پر کردند و از ميان آنها ١٧ يا ١٨ نفر را گزينش کردند. مردم هم به آن فهرست رأي دادند. حالا اين کار بهتر بود يا کار ما در مجلس ششم؟

بهزاد نبوی در مصاحبه با روزنامه شرق در باره بی نتیجه بودن تندرویهای اصلاح طلبان گفت: من خودم جزء کسانی بودم که در آن حرکت (تحصن و استعفا در مجلس ششم) حضور داشتم

*ما در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرديم، چه اتفاقي افتاد؟ چه نتيجه اي گرفتيم؟من براي شما انتخابات مجلس هفتم و دهم را مقايسه می کنم. در انتخابات دور هفتم، اصلاح طلبان ردصلاحيت نشده كه در رأسشان آقاي كروبي بود، فهرستی ٣٠نفره براي پایتخت کشور عزیزمان ایران دادند که هيچ کدام رأي نياوردند. آراي مردم را هم آقاي موسوي لاري که وزير کشور بود، شمارش مي کرد. ولي در انتخابات ٩٤ با وجود اينکه هيچ کس باقي نمانده بود و از طريق اينترنت فهرستی عمدتا از افراد ناشناس تهيه شد، همه آنها رأي آوردند.

*من سياست صبر و انتظار را قبول ندارم؛ چون اعتقاد دارم شرايط به گونه ای است که مي توان فعاليت کرد. ممکن است نتايج دلخواه ما حاصل نشود و بسيار كُند به سمت اهداف اصلاحي پيش برويم؛ ولی اين روش به مراتب بهتر از نشستن در کنج منزل است.

واژه های کلیدی: استعفا | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs