چتر ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ

چتر: ایران روسیه تحریم ها دولت ترامپ دونالد ترامپ ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی انتخاب شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دو مرحله‌ای شد

یک منتخب شورای پنجم گفت: گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس تصمیم گیری روز گذشته دو مرحله ای شد..

انتخاب شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دو مرحله‌ای شد

انتخاب شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دو مرحله ای شد

عبارات مهم : ایران

یک منتخب شورای پنجم گفت: گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس تصمیم گیری روز گذشته دو مرحله ای شد..

زهرا نژادبهرام با اشاره به شرح جلسه روز گذشته منتخبان شورای پنجم گفت: روز گذشته با حضور با نماینده های نامزدهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرعه کشی انجام شد و ترتیب ارائه برنامه ها به وسیله کاندیداها مشخص شد.

انتخاب شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دو مرحله‌ای شد

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه روز گذشته، گزینش شهردار به جای سه مرحله دو مرحله ای خواهد شد و بعد از استماع برنامه های کاندیداها بر اساس شاخص های تعریف شده است گزینه نهایی مشخص می شود.

نژادبهرام گفت: بعضی از نامزدها برنامه هایشان دارای شرح بیشتری بود و بعضی نیز تنها سرفصل ها را ارائه کرده بودند. برنامه پیشنهادی الهه کولایی در قالب ۱۷ زیرمحور و ۶۳ محور ارائه شده، برنامه سیدمحمدعلی افشانی با عنوان شهر زیست پذیر، شهروند همکاری پذیر در ۱۴ فصل و ۱۹۹ صفحه تبیین شده است هست. برنامه حسین مرعشی در ۶ صفحه ارائه شده است و برنامه پیشنهادی محمدعلی نجفی با عنوان پایتخت کشور عزیزمان ایران شهر امید، شکوفایی و همکاری در ۱۷ زیرمحور و ۵۲ صفحه ارائه شده است هست. برنامه محسن مهرعلیزاده نیز در قالب دو کتاب با عناوین برنامه مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و برنامه راهبردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه شده است است.

یک منتخب شورای پنجم گفت: گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس تصمیم گیری روز گذشته دو مرحله ای شد..

مهر

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | همکاری | برنامه | شهرداری | روز گذشته | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs